Přeskočit na obsah

Vycházky prahou

Tradiční i zcela nevšední vycházky Prahou s průvodcem.
Projdete se po zajímavých místech a vyslechnete jejich příběhy. Pojďte s námi!

Vstupenky na jednotlivé vycházky najdete na stránce obchod.
Po zakoupení vám na e-mailovou adresu přijde vstupenka ke stažení. Slouží vám jako doklad, ale nemusíte si ji tisknout, ani ji na vycházku nemusíte mít s sebou. 

Termíny a vycházky postupně přibývají, nechcete-li nic propást, vyplňte prosím na úvodní stránce do formuláře svou e-mailovou adresu a jednou měsíčně vám přijde zpráva s novým programem.

Malostranské náměstí na Sadelerově prospektu
Malostranské náměstí na Sadelerově prospektu

Bloudění Prahou podle Sadelerova prospektu, díl 1. Malá Strana+Hradčany

Veduta z roku 1606 do neuvěřitelných podrobností zobrazuje celou tehdejší Prahu. Podívejte se na ni zde. Když si ji dostatečně zvětšíte, zjistíte, že sice části města poznáváte, ale moment! – co je tohle za palác? A tahle věž? Cože, tady byl příkop? 

Sejdeme se na stanici metra Malostranská a projdeme se po levém břehu Vltavy, abychom si ukázali jakými změnami prošla Malá Strana, anebo naopak neprošla, což je neméně zajímavé.

Sadelerův prospekt zobrazuje město v jeho možná nejslavnější éře – v době panování císaře Rudolfa II. Přečtěte si v blogu drobnosti ze všedního života na tehdejší Malé Straně a co se nevešlo do článku, prozradím na vycházce. 

Sraz je na stanici metra Malostranská v horním vestibulu.
Vycházka trvá 2 hodiny. Trasa není bezbariérová, ale můžeme ji přizpůsobit. Pokud byste o to stáli, dejte mi prosím vědět předem. 
A pozor! Nakonec mám pro každého klíčovou ingredienci k výrobě kamene mudrců. 😉
průvodce: Radka Snížková

Karolinum, gotický arkýř

Karolinum

Historické sídlo Univerzity Karlovy, budova na Ovocném trhu, je původně gotický palác bohatého měšťana Johlina Rotleva. Od něho ji získal roku 1383 král Václav IV. pro potřeby univerzity. Za 650 let prošla budova mnohými přestavbami, stále však slouží univerzitě, nyní jako sídlo rektorátu a také jsou zde slavnostní a reprezentační prostory.

Během prohlídky projdeme gotickým jádrem domu, uvidíme tzv. křížovou chodbu, Velkou aulu, Vlastenecký sál, atrium se sochou Jana Husa ad. Na chodbách jsou vystavena výtvarná díla, např. obrazy Karla Škréty, historické portréty pražských arcibiskupů, z insignií taláry a medaile. Výklad se bude týkat historie univerzity a univerzitní budovy a povede jej průvodce Karolina.

Znáte pohnutou historii univerzitních insignií? Přečtěte si článek Ztracené insignie. Největší záhada Univerzity Karlovy

Pasáž paláce Adria

Novoměstskými pasážemi

Zvu vás na vycházku, na které nás nerozhází ani špatné počasí 🙂 Bude totiž z valné části pod střechou, resp. pod střechami.

Mezi domy Nového Města se nachází nesčetně průchodů a pasáží. Některé jsou plné života a ruchu, jinými procházejí jen obyvatelé okolních ulic. Někde ohromuje velkolepá architektura a stylová výzdoba, jinde se budeme cítit jako ve filmu Bony a klid. 

Projdeme si okolí Václavského náměstí těmito postranními cestičkami. Mrkneme se také do metra, ve vestibulech jsou (všem na očích a přesto nepovšimnuty) umělecké poklady. Jeden příklad za všechny: díla Zdeňka Sýkory dnes zdobí nejvýznamnější galerie a my máme možnost obdivovat jeho umění cestou na metro 🙂

V první třetině 20. století existovalo na tzv. zlatém kříži v okolí Václavského náměstí na 40 průchodů a pasáží, další projekty na jejich propojení zůstaly jen na papíře. Některé zapomenuté zajímavosti si spolu připomeneme, objevíme i torza někdejších skvostů. Víte například, která pasáž měla posuvnou skleněnou střechu?

Objevíme paralelní světy!

Vycházka trvá 2 hodiny. Sraz na Jungmannově náměstí u pomníku. Průvodce: Radka Snížková

Královská cesta vede přes Karlův most

S průvodcem po Královské cestě

Nejslavnější ze všech slavných pražských cest je ta Královská. Historická trasa, kterou jezdili čeští králové ke své korunovaci začíná u Prašné brány, vede přes Staroměstské náměstí, kolem orloje, přes Karlův most a Malostranské náměstí Nerudovou ulicí až na Hrad. Už jste si ji někdy prošli? Měří přes 3 kilometry a město vám tu předvede to nejlepší ze svého repertoáru: architekturu všech slohů, nejstarší památky, posvátná místa a nádherné výhledy. Doslova o každém metru by se dala napsat kniha! My si ze všech zajímavostí vybereme ty nejpoutavější a ukážeme si to důležité, co by nemělo nikomu ujít. Zaměříme se na historii a architekturu.

Protože jde o turisticky velmi vytíženou trasu, budeme se v sezoně snažit vyhnout davům, a to tak, že začneme už v 9 h dopoledne. Věnujte proto prosím pozornost časům u jednotlivých vycházek.

Vycházka trvá 2,5 hodiny a je dlouhá cca 3 km. Máte-li pohybový handicap a pochybnost, zda je trasa pro vás vhodná, napište mi, domluvíme se.
Průvodce: Radka Snížková

Vycházka s průvodcem po exteriérech Pražského hradu

Exteriéry Pražského hradu

Historik Robert Procházka nás tentokrát provede po exteriérech Pražského hradu. Navštívíme všechna hradní nádvoří, seznámíme se s historií vzniku Starého královského paláce, Tereziánského křídla, katedrály sv. Víta, baziliky sv. Jiří, Zlaté uličky, prohlédneme si Jižní zahrady a procházku zakončíme ve Staré královské zahradě u letohrádku královny Anny.  

Při prohlídce se dozvíte

– zda a kde se v Praze nachází kopie Starého královského paláce Pražského hradu  
– kde byli veřejně popravováni příslušníci kněžského stavu
– jak Beneš z Loun obohatil Pražský hrad
– jaký pěstitelský primát drží habsburský panovník Ferdinand I. 
– jak souvisí Otec vlasti a Matka národa se Starou královskou zahradou
– který Habsburk uzavřel sňatek „levou rukou“ a kdo byl pro změnu invenčním architektem 
– jaké výsadní právo náleželo abatyši svatojiřského kláštera
a mnoho dalších zajímavostí.

Vycházka trvá cca 2,5 hodiny. Sraz na Hradčanském náměstí u sochy TGM. Průvodce: Robert Procházka

Míšeňská ulice
Míšeňská ulice

Kolem Lužického semináře

Během této vycházky obejdeme klidný a malebný kout Malé Strany, nahlédneme do Mostecké ulice, projdeme se ulicemi Míšeňská a U Lužického semináře a na závěr se necháme okouzlit půvabem Vojanových sadů.
Podrobný výklad dlouhé a bohaté historie místa zpestří průvodce spoustou zajímavostí. Dozvíte se kdo a kde poprvé prodával v Praze kávu,
– kde na Malé Straně nalezneme jediný tovární komín a jaké továrně patřil,
– odkud přišli do Čech kominíci a jak vznikla pověra, která se k nim pojí,
– kde na Malé Straně sídlili pražští (arci)biskupové a kde najít zbytek jejich paláce,
– o falzifikátorovi, který vyučoval lužické Srby a reformoval český pravopis,
– čí hlavu schovávali v domě U krucifixu a
– jak vyznal lásku Jan Neruda dívce z domu U tří zelených křížků 🙂

Vycházka trvá 2 h, je bezbariérová. Místo srazu: Dražického náměstí u kandelábru.
Průvodce: Robert Procházka

Na Františku

Na Františku s historikem

Středověká a nesmírně zajímavá čtvrť Na Františku zahrnující Kozí plácek, Haštalské náměstí, Anežský klášter a blízké uličky si pro svou křivolakost a tajemnou atmosféru vysloužila přezdívku Stínadla

Historik Robert Procházka vás provede všemi zákruty této starobylé pitoreskní čtvrti, bude vám vyprávět zajímavosti z její minulosti, představí osobnosti, které tu žily a přidá řadu podrobností, které byste se jinak těžko dočítali.

Dozvíte se například
– jak bylo ve středověku v této oblasti nakládáno s nemocnými,
– kdo byl Celestýn Opitz a zda s ním souvisejí „celestýnské nudle“,
– komu Jaroslav Foglar prozradil, kde najít pověstná Stínadla,
– jakému obyvateli této čtvrti „vděčíte“ při překročení povolené rychlosti za případnou pokutu,
– a také, kde najdete nejmenší dům v Praze a jak jej vnímali sousedé.

Vycházka trvá 2 hodiny. Místo srazu: pod lipami na křížení ulic Haštalská a U Obecního dvora (naproti květinářství Metamorphosis)

Svatovítská katedrála, pohled ze střechy Arcibiskupského paláce
Svatovítská katedrála, pohled ze střechy Arcibiskupského paláce

Svatovítská katedrála s průvodcem

Historik Robert Procházka vás provede nejposvátnějším místem Českého království, katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. 

Zasvětí vás do její komplikované 500leté historie a odtajní vám spoustu nečekaných souvislostí.

Dozvíte se mj., jak souvisí svatováclavská čelenka s Chicagem a Týnským chrámem, a zdali se její tvůrci dopustili erbovní chyby, jaký starověký klenot katedrála ukrývá, proč je jedna z kaplí věnována jednomu z nejmladších českých rytířských rodů,
o patriotismu Adolfa I. ze Schwarzenbergu,
jak bizarní bylo odůvodnění Lex Schwarzenberg a jaký postoj k němu zaujala Milada Horáková,
uvidíte jeden z největších relikviářů Evropy a nesčetně dalších pozoruhodností.

Vycházka trvá 2 hodiny a je bezbariérová. Na místě je nutné ještě zakoupit vstupenku ke vstupu do katedrály. Od března 2024 činí vstupné 450, resp. 300 Kč (děti, studenti do 26 let a senioři 65+ vč.).

Vávrův mlýn a jeho interiér

Poříčím do Vávrova mlýna

Na další z vycházek Prahou se projdeme málo známou částí Nového Města – Petrskou čtvrtí a Poříčím. Tichými průchody se dostaneme ke dvěma středověkým kostelíkům – sv. Petra a sv. Klimenta. Hned za rohem ovládá prostor budova dnes patřící Ministerstvu dopravy. Je ponurá a obludná. Věděli jste, že je tu celkem 847 místností, 1770 dveří a 2470 oken? Dříve tu sídlil ÚV KSČ, kvůli kterému byla do podzemí svedena pobřežní silnice. Tomu tunelu se od té doby přezdívá Husákovo ticho. 

Zhruba před sto lety se tu říční břeh významně proměnil. Byly zbořeny mlýny, zasypán náhon a ke břehu připojen Primátorský ostrov. Půvabná, historická zástavba zůstala zachycena na nemnoha fotografiích.

Cílem vycházky bude starobylý dům mlynáře Vávry, který tu zůstal jako poslední upomínka na novoměstské mlýny. Uvnitř nás čeká překvapení v podobě čtyř původních místností mlynářova obydlí s nádhernou freskovou výzdobou a kachlovými kamny.

V domě je umístěno Poštovní muzeum, jehož exponáty si také můžete prohlédnout.

Vstupné do Vávrova domu a Poštovního muzea je zahrnuto v ceně vstupenky. Průvodce: Radka Snížková

Výřez ze Sadelerova prospektu, JV cíp města

Prahou podle Sadelera, díl 2. Nové Město

Sadelerův prospekt, veduta z roku 1606, nám bude vodítkem k procházce Novým Městem. Pravý břeh Vltavy prošel za 400 let většími změnami než levý, my se tu ale přesto pokusíme vyznat. Sejdeme se v jihovýchodním cípu města a prozkoumáme na vedutě i v terénu zmizelou i pozměněnou architekturu v okolí Dobytčího i Koňského trhu, až do Starého Města. Jak se tu žilo a co se zde odehrávalo v rudolfínské době, za vzniku Sadelerova prospektu? O zajímavosti tady opravdu není nouze. Vždyť jsou to místa, kam se otiskly velké dějiny i malé příběhy obyčejných lidí!

Vycházka trvá 2 hodiny, sraz před kostelem Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, roh ulic Ke Karlovu a Boženy Němcové. (Rozpoznáte místo srazu na výřezu?)

průvodce: Radka Snížková

Barokní opevnění Prahy

Za barokním opevněním

Jaro je jak stvořené k vycházce kolem barokního opevnění Prahy 😉 Začneme totiž na Petříně. Projdeme se kolem Mariánských hradeb, uvidíme zachovalé bastiony a romantický, zapomenutý starý vojenský hřbitov. Na vyhlídkách si uděláme pár fotek na Instagram a dojdeme-li až na Letnou, budeme mít v nohách 4 kilometry

Dozvíte se o historii opevnění a jeho stavbě. Kdo na ní vydělal a kdo se s kým znepřátelil na život a na smrt? Kde stála cihelna a co z ní zůstalo? Kdy nám opevnění Prahu zachránilo? Jako vždy objevíme zapomenuté kouty a také uvidíme co vzniklo na baštách, když ztratily svou obrannou funkci. 

Vycházka přírodou i městem se spoustou překvapivých odhalení.
Průvodce: Radka Snížková

Pražský hrad z věže katedrály

Pražský hrad s průvodcem

Pražský hrad, to není jen katedrála. Historik Robert Procházka vás provede Starým královským palácem, Svatojiřskou bazilikou a Zlatou uličkou.

Pokud je vycházka zařazena po vycházce Katedrála s průvodcem, mohou zájemci využít jednou zakoupenou hradní vstupenku na oba naše programy. Základní vstupné do Hradu činí 450 Kč, snížené 300 Kč (není zahrnuto v ceně naší vstupenky) a vstupenka platí dva dny.

Vycházka trvá 2 hodiny.